World Library  


eBook.nl Collection


eBook.nl is de beste site voor Engelse en Nederlandse eBooks. Wij hebben ook gratis Nederlandse eBooks en ons aanbod van Nederlandse en Engelse titels wordt regelmatig uitgebreid. Alle betalingen worden afgehandeld door Bibit, waardoor de veiligheid van uw transactie wordt gegarandeerd.

 
 • Cover Image

Reishandboek Gran Canaria

By: Ronnie Rokebrand

Nederlandse (Dutch) literature.

Inleiding: Gran Canaria is een wondermooi eiland in de Atlantische Oceaan, gelegen ten westen van de Afrikaanse kust. Er zijn weinig eilanden die zoveel natuurschoon en zo?n rijke cultuur te bieden hebben als Gran Canaria. Het eiland is van vulkanische oorsprong en kent een grote diversiteit aan landschappen en bezienswaardigheden. In het warme en droge zuiden liggen uitgestrekte stranden, ontelbare vakantiecomplexen en idyllische vissersdorpen. Deze kleine dorpen vindt...

Read More
 • Cover Image

Grondwet Koninkrijk der Nederlanden

Nederlandse (Dutch) literature.

Hoofdstuk I: Grondrechten. Artikel 1 Beginsel van gelijkheid en non-discriminatie Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Artikel 2 Nederlanderschap: -- 1. De wet regelt wie Nederlander is. -- 2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen. -- 3. Uitlevering kan slechts g...

Read More
 • Cover Image

Het Huis Van Het Zeewijf

By: J.F. Oltmans

Nederlandse (Dutch) literature.

Men heeft mij eens verhaald, dat er, bij den aanvang der vorige eeuw, in Vlissingen een gebouw stond, hetwelk onder den naam van het Huis van het Zeewijf bekend was; ten minste de oude lieden noemden het zoo, ofschoon diegenen welke zich lieten voorstaan de ouden te verbeteren, het den meer nieuwerwetschen naam van het Huis van den Meermin gaven. Allen stemden echter d  rin overeen, dat, volgens een van ouder tot ouder overgebracht bericht, het huis v¢¢r honderden jaren ...

Read More
 • Cover Image

Het Portret Van Dorian Gray

By: Door Oscar Wilde

Nederlandse (Dutch) literature.

Zomerwind in de boomen van den tuin trilde, kwam er door de opene deur een zware adem van seringen, eene fijnere aroom van den roze-bloeienden meidoorn binnen. Uit den hoek van een Perzischen divan, waarop hij naar gewoonte ontelbare cigaretten lag te rooken, kon Lord Henry Wotton juist den glans zien der honigzoete en honigkleurige bloesems van gouden regens; de trillende takken schenen nauwlijks dien last van vlammend mooi te kunnen dragen. Fantastische schaduwen van v...

Read More
 • Cover Image

Het Schot Roman

By: Hilbert Kuik

Nederlandse (Dutch) literature.

Hoofdstuk 1. Mijn talen waren zwak en ik onaneerde tegen beter weten in. Toch lieten ze mij overgaan naar de derde klas. Dertien jaar was ik en ik liep rond met de zekerheid dat er weinig in dit leven voor mij was weggelegd. Het buskruit bijvoorbeeld zou ik niet uitvinden. Arthur Zeldenrust zou dat doen. Of misschien Karel Broekpand. De proefvertalingen die mij de komende jaren gingen testen zouden mijn totale ongeschiktheid voor het Middelbaar Onderwijs haarscherp bloot...

Read More
 • Cover Image

De Kleine Johannes

By: Frederik van Eeden

Nederlandse (Dutch) literature.

Ik zal u iets van den kleinen Johannes vertellen. Het heeft veel van een sprookje, mijn verhaal, maar het is toch alles werkelijk zoo gebeurd. Zoodra gij het niet meer gelooft, moet ge niet verder lezen, want dan schrijf ik niet voor u. Ook moogt ge er den kleinen Johannes nooit over spreken, als ge hem soms ontmoet, want dat zou hem verdriet doen en het zou mij spijten, u dit alles verteld te hebben. Johannes woonde in een oud huis met een grooten tuin. Het was er moeil...

Read More
 • Cover Image

Kwatrijnen Jacob Israel de Haan

By: Jacob Israel de Haan

Nederlandse (Dutch) literature.

AFREIS: Dat een snelle zeiler Vlaardingen heet, En ligt afgetuigd in de Maas op stroom. Is het Leven, Verlangen of een Droom? O, Lied, dat Droom en Leven vereend weet. -- JERUZALEM: De stem van Jeruzalem: door de dagen Roept Jeruzalem, door den donkren nacht. Als Moeder troost, wanneer haar zonen klagen, Z¢¢ troost die Stad der Steden onze klacht. -- LONDEN: Maar de stem van Londen. In u verloren Valt elke schoone stem. E‚n wild geweld. Boven de lucht, onder den weg, d...

Read More
 • Cover Image

Mathilde Een Sonnettenkrans in Vier Boeken. Jacques Perk

By: Jacques Perk

Nederlandse (Dutch) literature.

Aan de sonnetten: (I) Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten, Gij, kindren van de rustige gedachte! De ware vrijheid luistert naar de wetten: Hij stelt de wet, die £we wetten achtte: Naar eigen hand de vrije taal te zetten, Is eedle kunst, geen grens, die haar ontkrachtte; Beperking moet vernuft en vinding wetten; Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte: De geest, in enge grenzen ingetogen, Schijnt krachtig als de popel op te schieten, En de aard, te boren ...

Read More
 • Cover Image

Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy

By: Trouwe Gade

Nederlandse (Dutch) literature.

J?ai souvent entendu plaindre les femmes de po‰te, et sans doute, pour tenir dignement dans la vie ce difficile emploi, aucune qualit‚ n?est de trop. Le plus rare ensemble de m‚rites n?est que le strict n‚cessaire, et ne suffit mˆme pas toujours au commun bonheur. Voir sans cesse la muse en tiers dans vos plus familiers entretiens, - recueiller dans ses bras et soigner ce po‰te qui est votre mari, quand il vous revient meurtri par les d‚ceptions de sa tƒche; - ou bien le...

Read More
 • Cover Image

Mei

By: Herman Gorter

Nederlandse (Dutch) literature.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid: Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht, In een oud stadje, langs de watergracht -- In huis was ?t donker, maar de stille straat Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat Nog licht, er viel een gouden blanke schijn Over de gevels van mijn raamkozijn. Dan blies een jongen als een orgelpijp, De klanken schudden in de lucht zoo rijp Als jonge kersen, wen een lentewind In ?t boschje opgaat en z...

Read More
 • Cover Image

Nette Mensen in Een Nieuwe Tijd

By: Hans van der Kamp

Nederlandse (Dutch) literature.

Vier jaar moet ik zijn geweest, toen een in beddengoed geklede man onze woning betrad om enkele dagen bij ons te komen logeren. Hij heette Ali en werkte voor dezelfde oliemaatschappij als mijn vader. Ergens aan de Ivoorkust was onze gast gestationeerd. Geen mogelijkheid was onbenut gelaten om de man te plezieren. Mijn vader was zelfs wat pornografie met hem gaan kopen. De plaatjes moeten behoorlijk hard zijn geweest, want Ali had niet de moed gehad ze bij vertrek mee te ...

Read More
 • Cover Image

Hebron, 16 Januari 1921

By: Jacob Israel De Haan

Nederlandse (Dutch) literature.

Dit is de levenswijsbegeerte van mijnen vriend Adil Aouedda, den jongsten zoon van wijlen Žzef Aouedda. Dat hij lang leve. Amen. Adil spreekt. Mijn vriend, zegt hij: drie dingen moeten wij altijd doen. Ten eerste: veel en lekker eten. Wij zijn geen bedelaars. Ten tweede: mooie kleederen dragen. Wie zal ons achten, die ons met leelijke of slordige kleederen ziet. En ten derde: bischoem el hawa. Gij, niet-Arabische lezer, zult nu vragen: wat is bischoem el hawa. De zin van...

Read More
 • Cover Image

Reusachtig Massief, Met Driehonderd Torens,

By: Louis Couperus

Nederlandse (Dutch) literature.

Reusachtig massief, met driehonderd torens, op den hoogsten top van een rotsgebergte, rees het koningsslot in de wolken. Maar de top was breed vlak als een hoogland, en het slot breidde zich mijlen er uit, met wallen, met muren van tinnen, mijlen, mijlen ver uit... En overal rezen de torens op, verloren in de wolken, en het slot was als een stad, hoog op de rots van bazalt. Rondom het slot cirkelden lager en verder, lager en verder, de valleien van het rijk, verschietend...

Read More
 • Cover Image

De Reis Om de Wereld in 80 Dagen Naar de 30E Fransche Uitgave Door

By: Gerard Keller

Nederlandse (Dutch) literature.

JULES VERNE: DE REIS OM DE WERELD IN 80 DAGEN EERSTE HOOFDSTUK: Waarin Phileas Fogg en Passepartout elkander wederkeerig aannemen, den een als meester, den ander als knecht.

Read More
 • Cover Image

Stoom

Nederlandse (Dutch) literature.

Suze was bang dat ik mijzelf voor gek zou zetten, maar ik had mijn redenen om in te gaan op het verzoek van onze schoonzoon. Pierre is een veelbelovende jonge filmregisseur. Voor een kleine rol had hij een ?professor? nodig. Omdat hij meer van echt houdt dan van namaak werkt hij liever niet met beroepsacteurs. Hij geeft de voorkeur aan ?echte mensen?, zoals hij het uitdrukt. Hij had dus een echte hoogleraar nodig. En omdat ik de enige hoogleraar, zij het emeritus, in zij...

Read More
 • Cover Image

Tussen Donder en Zee Gedichten Van Erwin Van de Vijver

By: Erwin Van De Vijver

Nederlandse (Dutch) literature.

In de liefde moet je geloven. Je weet nooit zeker of ze bestaat of niet. De liefde voel je. Je beleeft ze. Ze over-valt je als een dief in de nacht en steelt met haar klau-wen je ziel. En toch: ze levert geen tastbaar bewijs van haar zijn. Omdat ze niet van deze wereld is. Ze laat zich niet vatten in botten of vlees, nog minder in woorden of beelden. Ze is er niet van gemaakt. Misschien is ze niet zomaar gemaakt. Misschien is ze wel geschapen.

Read More
 • Cover Image

Vreemde Eend (Medicijnman in Afrika)

By: Ndi We Wale (Hilbert Kuik)

Nederlandse (Dutch) literature.

De Lijdende Mensheid: Op 13 oktober van het jaar 1965 deed ik mijn artsexamen. Ik had dat voorzien en mij daarom reeds zeventien maanden van tevoren in verbinding gesteld met het Bureau Internationale Technische Hulp, een onderafdeling van het Ministerie van Buitenlandse zaken in Den Haag, dat zich bezighield met het uitzenden van technici, o.a. artsen, naar ontwikkelingslanden. Het gevolg was dat er een contract voor me klaar lag, waarin bepaald was dat ik gedurende twe...

Read More
 • Cover Image

Zonnige Perioden

By: Hans Vervoort

Nederlandse (Dutch) literature.

Peter was behoorlijk dik en nogal kaal toen de foto gemaakt werd. Hij lachte breed tegen de zon in, ogen toegeknepen. Op de achterkant had hij geschreven: ?Heb net de dikste man ter wereld gezien (Ripley?s museum in St. Augustine, Florida). Dat troost, maar ben eigenlijk op zoek naar Lilian. Weinig geluk.? Op de achtergrond van de foto was een quasi Moors gebouw te zien met het opschrift ?Ripley?s Believe It or Not? en er zat een Amerikaanse postzegel op de enveloppe. He...

Read More
 • Cover Image

Zonnige Perioden

By: Hans Vervoort

Nederlandse (Dutch) literature.

Peter was behoorlijk dik en nogal kaal toen de foto gemaakt werd. Hij lachte breed tegen de zon in, ogen toegeknepen. Op de achterkant had hij geschreven: ?Heb net de dikste man ter wereld gezien (Ripley?s museum in St. Augustine, Florida). Dat troost, maar ben eigenlijk op zoek naar Lilian. Weinig geluk.? Op de achtergrond van de foto was een quasi Moors gebouw te zien met het opschrift ?Ripley?s Believe It or Not? en er zat een Amerikaanse postzegel op de enveloppe. He...

Read More
 
1
|
2
Records: 21 - 39 of 39 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.